Mersin Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyonu Hakkında Duyuru

13 Ocak 2023
Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü, 08.09.2014 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü” kararı ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 14 olan akredite metot sayısını 7 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 21 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
 
Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır:
  • Zeytinyağları; Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini, (GC-FID Metodu (Miristik Asit (C14:0), Palmitik Asit (C16:0), Palmitoleik Asit (C16:1),Heptadekanoik Asit (C17:0), cis-10- Heptadekenoik Asit (C17:1), Stearik Asit(C18:0), Oleik Asit (C18:1 cis+trans), Linoleik Asit (C18:2 cis+trans), LinolenikAsit (C18:3 cis+trans), Araşidik Asit (C20:0), Eikosenoik Asit (C20:1), BehenikAsit (C22:0), Lignoserik Asit (C24:0)) COI/T.20/Doc No:33)
  • Meyve ve Sebze Suları; BriksTayini (Refraktometrik Metot-TS EN 12143)
  • Meyve ve Sebze Suları; Titre Edilebilir Asitlik Tayini (TS EN 12147)
 
Petrol Laboratuvarında;
  • Baz Yağlar, Viskozite İndisi Hesaplanması (ASTM D 2270)
  • Baz Yağlar; Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması (ASTM D 445)
 
Tekstil Laboratuvarında; 
  • Tekstil; Kantitatif Kimyasal Lif Analizi, Selüloz ve Poliester Liflerin Karışımı; Sülfürik Asit ile Analiz (TS EN ISO 1833-11)
 
Metal Laboratuvarında;
  • Alüminyum ve Alaşımları; Optik Emisyon Spektrometri Metodu; Silisyum (Si), Demir (Fe), Nikel (Ni) ,Magnezyum(Mg) Tayini (ASTM E 1251)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz akredite metot sayısını 2023 yılı Ocak ayı itibarı ile 159 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 38 14 21 53 8 - 159
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.