Sözleşmeli Muayene Memuru Alımına İlişkin Duyuru

07 Temmuz 2021

Bakanlığımızca yayımlanan sözleşmeli muayene memuru alım ilanı ile ÖSYM tarafından B grubu kadrolara yönelik yerleştirme işlemlerinin tarihlerinin kısmen kesişmesi dolayısıyla 06.07.2021 tarihinde sosyal medyada yoğun paylaşım yapıldığı müşahede edilen hususlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 2'nci maddesi,

"Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar."  hükmünü amirdir.

Mezkur hüküm gereğince, Bakanlığımıza sözleşmeli muayene memuru alımı kapsamında intikal edecek başvuruların değerlendirilmesi aşamasında daha önce ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirmesi yapılan adaylar mülakat sınavına çağrılacaklar arasına dahil edilmeyecektir. Bu çerçevede, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmenin, Bakanlığımıza başvuru yapacak kişiler açısından herhangi bir mağduriyet doğurmayacağı açıktır.

Öte yandan, Bakanlığımızca bilahare daha üst sayılarda personel alımlarına devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.