Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi (PAMAP)

31 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğümüz, daha önce yürüttüğü proje ve faaliyetlerden edindiği bilgi ve tecrübelerden hareketle, esnaf ve sanatkârlarımızın pazarlama, markalaşma ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla 2017 yılında Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi’ni (PAMAP) hayata geçirmiştir. İki aşamadan oluşan bu projenin ilk aşaması Genel Müdürlüğümüzde görevli personel ile Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) uzmanlarının ortak çalışmasıyla yürütülmüştür.

Proje çalışmalarına başlanmadan önce, Genel Müdürlük personeline proje yönetimi, dış ticaret, pazarlama, markalaşma ve patent konularında eğitim verilmiştir.

Proje, ihracat potansiyeli yüksek olan, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Mobilya, Mücevherat, Deri ve Deri Mamulleri Sektörleri özelinde yürütülmektedir.
 
PROJE GENEL AMACI:

Bu proje ile belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ülkemizdeki ve dünyadaki küçük işletmelerin markalaşma, pazarlama ve uluslararasılaşma gibi konulardaki mevcut durumunun ortaya konulması,  bu konularda bilgi ve deneyim eksikliği yaşayan, mevcut potansiyellerini yeterince iyi değerlendiremeyen küçük işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırıcı adımların, politika önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 
PROJE AŞAMALARI:

Proje, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve uygulama aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır:
 

  1. Ar-Ge Aşaması:
Bu aşamada, belirtilen sektörlerde pazarlama, markalaşma ve ihracat konularında gelişmeyi sağlamak ve uygulama aşamasına ilişkin yol haritasının belirlemek amacıyla aşağıda yer verilen faaliyetler yürütülmüştür. Her bir faaliyet bir rapor ile tamamlanmıştır. Ar-Ge aşaması sona ermiştir.
 
  1. Uygulama Aşaması:

Ar-Ge aşaması sonunda hazırlanan “Uygulama Aşaması Proje Tanıtım Dokümanı” ve birinci aşamada edinilen tecrübe ve gözlemler ışığında uygulama aşamasının planlanması yapılmıştır.
Faaliyetler için izlenecek yöntemlerin belirlenmesi adına çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde alınan bilgilerin değerlendirilmesini takiben uygulama aşaması hayata geçecektir.
 
PROJE SÜRESİ:

Projenin toplam süresi 3 yıldır.