Yetkilendirilmiş Yükümlü Logosu

29/3/2013 tarih ve 28602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Tebliği uyarınca adlarına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş kişiler aşağıdaki bağlantılardan indirilebilecek yetkilendirilmiş yükümlü logosunu, sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca, ticari ve diğer faaliyetlerinde kullanabilirler.  

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olmayan kişiler, bu logoyu ticari olmayan faaliyetlerinde kullanmak istemeleri halinde (örneğin kitap, broşür, eğitim sunumu gibi), Ticaret Bakanlığının iznini almak zorundadırlar.

Yetkilendirilmiş yükümlü logosu, logonun şekli, renkli basımlarda rengi gibi unsurları değiştirilmek suretiyle kullanılamaz.

Adlarına düzenlenmiş geçerli bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası olmayan kişilerce, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun veya bu logoyu açıkça anımsatan logoların ticari faaliyetlerinde kullanılması veya Ticaret Bakanlığından izin alınmaksızın başka amaçlarla kullanılması halinde, haklarında 13/1/2012 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü olmadığı halde bu logoyu araçlarında, kartvizitlerinde, binalarında ve ticari faaliyetleriyle ilgili diğer vasıtalarında kullanarak haksız rekabete yol açtığı ve haksız bir güven duygusu yaratmaya çalıştığı düşünülen kişiler Ticaret Bakanlığına bildirilmelidir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Logosu İndir: (Bilgisayarınıza kaydetmek için bağlantının üzerine sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet"i seçebilirsiniz.)