Bakan Muş’un Uluslararası Kooperatifler Günü Mesajı

Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Türk kooperatifçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, 6 milyon kooperatif ortağının ve kooperatif dostlarının Uluslararası Kooperatifler Günü’nü tebrik ederim.

02 Temmuz 2022

Sosyal dayanışma ekonomisi anlayışının en önemli sacayaklarından biri şüphesiz ki kooperatiflerdir. Ülkemizde yeni nesil kooperatifçilik anlayışıyla birlikte eğitim sağlık, konut, sigorta, ulaşım tarımsal kalkınma enerji ve geri dönüşüm gibi 40’a yakın pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 59 bin kooperatif bulunmakta ve bu kooperatifler 6 milyona yakın vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 
İnsanı merkeze alan ve demokratik yönetimin hakim olduğu kooperatif ortaklık modeli, gelir eşitsizliğini önlemede, adil ticarette ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir role sahiptir.
 
İlk defa 1923 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından düzenlenen “Uluslararası Kooperatifler Günü”, her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü farklı bir temayla kutlanmaktadır. Geçen yıl “Daha İyisini Birlikte Yeniden İnşa Etmek” temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü; kooperatifçiliğe yönelik farkındalığı artırmayı ve kooperatifçilik hareketinin elde etmiş olduğu başarılarının teşvik edilmesini hedeflemektedir. Uluslararası dayanışmanın sağlanmasına, iktisadi etkinliğin artırılmasına, eşitliğin ve dünya barışının güçlendirilmesine büyük ölçüde katkı sağlayan kooperatiflere yönelik düzenlenmekte olan Uluslararası Kooperatifler Günü, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
 
Bu sene 2 Temmuz'da kutlanacak olan Uluslararası Kooperatifler Günü’nün ana teması ICA ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeniden “Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar” olarak belirlenmiştir.
 
ICA, kendi kendine yardım, sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışma gibi kooperatifçilik değerlerinin yanı sıra ve dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk etik değerlerinden ilham alarak insanı merkeze alan işletme modeli olan kooperatiflerin yaygınlaşmasıyla daha iyi bir dünyanın inşa edileceğine olan inancını bir kez daha yinelemiştir.
 
Dünyanın her yerinde, ekonominin birçok farklı sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, krizlere ortalamanın üzerinde dayanıklı olduklarını kanıtlamışlardır. Ekonomik katılımı teşvik eden, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden, gıda güvenliğine katkıda bulunan, yerel topluluklarda finansal sermayeyi koruyan, etik değer zinciri kuran ve insanların maddi koşullarını ve güvenliğini iyileştiren kooperatif işletmeler dünya barışına katkıda bulunmaktadırlar.
 
Bu kapsamda, sahiplik duygusunu yaygınlaştırarak ekonomik ve sosyal katılımcılığı güçlendirdikleri kanıtlanan, sermaye miktarına bağlı olmaksızın her ortağın yalnızca bir oy hakkına sahip olduğu, kadın-erkek veya genç-yaşlı gibi farklılıklar gözetmeksizin herkese açık olan ve küresel düzeyde herkesin kaliteli mal ve hizmete erişimini sağlayan kooperatif işletme modeli; eşitsizliği azaltmaya çalışmakta ve her kesimden bireyin sürdürülebilir bir yaşam sürmesini arzu etmektedir. Bu sebeple, ülkemizde de toplumsal kalkınmaya önem veren kooperatifler sayesinde ulusal kalkınmaya ciddi katkılar sağlanacaktır.
 
Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Türk kooperatifçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, 6 milyon kooperatif ortağının ve kooperatif dostlarının Uluslararası Kooperatifler Günü’nü tebrik ederim.