Basın Açıklaması

27 Kasım 2021

Bugün sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntüler yer almış ve bu görüntüler Bakanlığımızla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.
 
Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir.
 
Ticaret Bakanlığı'nın “yemek organizasyonu ve eğlence” gibi bir desteği bulunmamaktadır.
 
Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan,  Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığıyla ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır.