Sermaye Şirketleri Tarafından Açılacak İnternet Sitelerine İlişkin Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin, internet sitesi açmakla yükümlü olmadığı hususu netleştirilerek, konuyla ilgili uygulamada karşılaşılan tereddütler giderildi.

23 Eylül 2013

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yapılan değişiklikle, şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin, internet sitesi açmakla yükümlü olmadığı hususu netleştirilerek, konuyla ilgili uygulamada karşılaşılan tereddütler giderildi.

Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da sağlanacak teknik destekle yerine getirilebilecek. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğüyle ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması durumunda bu hizmetin sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunlu olacak.

Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan “İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberi”ndeki şartları sağlayacak ve bunlar internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının uygunluğunu anılan Kurumuna tespit ettirebilecek.

İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerde, ilgili maddede öngörülen teknik yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca tahsis ettikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirecek. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Bakanlığımızca bu süre uzatılalabilecek.

MTHS hizmeti vermek amacıyla Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden önce teknik rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna başvuranların talepleri, bugüne kadar yürürlükte bulunan eski hükümlere göre sonuçlandırılacak.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin detay için tıklayınız