Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları açıklandı

Ankete göre Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 2020 yılı sonu itibarıyla 43,9 milyar dolar olarak tespit edildi.

21 Haziran 2021

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2021”, 26 Nisan – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “online sistem” üzerinden gerçekleştirilen anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolar olarak tespit edildi.

Anket çalışması sonucunda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2.118 yatırımda 147.034’ü yabancı, toplam 158.066 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye’den yapılan ihracatın 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalatın ise 4,1 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanmaktadır.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanmaktadır.