KOOP-GEP

08 Ağustos 2019

1) KOOP-GEP Programı Nedir?

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan, “2.2 - Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KGEP) çalışması yapılarak uygulamaya konması “2.3 - Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi” ve “3.7 - Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri  yönünde çalışmalarda bulunulması” faaliyetleri kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu eğitim programında; kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programdan kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış veya çalışmak isteyen en az ilkokul mezunları yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir.

Program, toplam beş gün süreli olup, söz konusu programın açılabilmesi için en az 12 başvuru gerekmektedir. Programa en az ilkokulu seviyesinde eğitimini tamamlamış ve kooperatiflerde yönetici ve denetçi olanlar veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyenler katılım sağlayabilmektedir. Program kapsamında edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika(kurs bitirme belgesi) verilecektir.
 
2) Program Belgeleri

Programla ilgili  belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Program İçeriği
KOOP-GEP Eğitim Kitabı
Halk Eğitimi Merkezi Kursiyer Ön Kayıt Formu 
Örnek Ders Programı
Örnek Kurs Bitirme Belgesi  
KOOP-GEP İzleme Formu
KOOP-GEP Örnek Protokol
KOOP-GEP Broşür

Yukarıdaki internet adresinde verilen Örnek Ders Programındaki “Kooperatif Türüne Göre İş Planı” ve “Kooperatif Türüne Göre Strateji Oluşturma” bölümleri kooperatif faaliyet alanı gözetilerek belirlenmiş olup, kooperatifler alacakları eğitimlerde bu bölümdeki konuları kendi faaliyetlerinin önceliklerine göre belirleyebileceklerdir.

Bu eğitimlerin üniversitelerdeki yüksek okulların kooperatifçilik bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri tarafından verilmesi mümkündür.
Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının eğitim verdirebilecekleri yerdeki Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak, yukarıdaki fakültelerden iletişime geçecekleri eğitmenleri de bildirerek bu eğitimi almaları mümkün bulunmaktadır.

3) Uygulama Örnekleri

S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılan başvuru sonucunda, Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce 21-25 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı çerçevesinde kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitim verilmiştir.

S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğince sağlanan mekanda düzenlenen ve toplam 46 kooperatifçinin katıldığı kursta, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Serinikli tarafından verilen eğitimde  kursiyerlerin uygulama hakkındaki soruları da cevaplandırılarak, eğitime aktif katılım sağlanmış ve kooperatifçilik hem pratik hem de teorik olarak birçok başlık altında ele alınmıştır. 5 güne yayılan toplam 40 saatlik eğitim sonunda katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Kurs Bitirme Belgeleri verilmiştir. 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından İşletme Bölümü öğrencisi/mezunu olup Kooperatifçilik dersi alarak başarılı olduğunu transkripti ile belgelemiş olan 34 öğrenci, Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan sertifika sınavına girerek başarılı olmuş ve KOOP-GEP Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Programın sonunda başarılı olan katılımcılara 22 /12/2014 tarihinde "Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası" verilmiştir.
 
2-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda KOOP-GEP eğitim programı düzenlenmiş olup, Ticaret İl Müdürlüğü personelinin ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinin eğitimci olarak görev aldıkları bu çalışmaya Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliği yapmıştır. "Motorlu taşıyıcılar kooperatifleri"nin yoğun ilgi gösterdiği eğitime, "konut yapı kooperatifleri", "tüketim kooperatifler", "tarımsal kalkınma kooperatifleri", "kredi ve kefalet kooperatifleri" ile "sanayi sitesi işletme kooperatifleri"nden yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kooperatif çalışanları ile kooperatiflerin muhasebelerini tutan yeminli mali müşavirler katılım sağlamıştır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan örnek eğitim programı doğrultusunda gerçekleştirilen 40 saatlik eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan 553 kişiye Milli Eğitim Bakanlığı Kocaeli Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sertifikalar 30 Aralık 2014'te Kocaeli Ticaret Odasında gerçekleştirilen törenle verilmiştir.

4) Üniversitelerle Protokol
4.1) Bakanlığımız ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü 

"Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “2.3- Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi” eylemi kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programına (KOOP-GEP) yönelik, talebi gün geçtikçe artan eğitim ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Üniversitelerimizle koordineli bir şekilde hareket etme ve işbirliği yapma yoluna gidilmesi düşünülmüştür.
Bu kapsamda; Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Kooperatifçilik Ana Bilim Dalı’nın bulunması ve hâlihazırda KOOP-GEP eğitim dokümanında yer alan müfredata uygun olarak Kooperatifçilik eğitimi verilmesi de gözetilerek, anılan Üniversite ile 29 Ağustos 2014 tarihinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 

  • Bölgede yer alan kooperatiflerin yöneticilerine, ortaklarına ve çalışanlarına KOOP-GEP kapsamında eğitim verilmesi,
  • Üniversite’nin kooperatif türleriyle ilişkisi olan bölümlerinde okuyan/mezun öğrencilerinin de gene eğitimi Üniversite tarafından verilmek üzere KOOP-GEP programına dâhil edilmesi,
  • İşletme Bölümünde Kooperatifçilik dersini alarak başarıyla geçen öğrencilerin de ayrıca bir eğitime tabi tutulmadan direk kurs bitirme sınavına girerek Milli Eğitim Bakanlığınca verilen sertifikalara hak kazanmaları,

Gibi hususların yer verildiği Protokolü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın İsmail KALENDER ve Üniversite adına Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman BAYKAL imzalamış olup, imza töreninde Bakanlığımızı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU temsil etmiştir.

4.2) Bakanlığımız ile Trakya Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü 
“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda 2.3 numaralı “Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.” eylemi kapsamında; Bakanlığımız öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması ardından uygulamaya konulan “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP)”na yönelik talep gün geçtikçe artmaktadır. Kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesini amaçlayan bu eğitimlere ilişkin talebini karşılayabilmek amacıyla, 15/10/2014 tarihinde Trakya Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında kooperatifçilik eğitimine yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Arif Sami SEYMENOĞLU’nun ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK’ün yaptığı konuşmalar sonrasında imzalanan protokol kapsamında KOOP-GEP eğitimlerinin etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesi için işbirliği yapılması öngörülmüştür.

Protokol kapsamında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Örnek Ders Programı”na uygun şekilde hazırlanacak olan ve toplam kırk (40) ders saatinden oluşan eğitimler Trakya Üniversitesi tarafından verilecektir. Bu çerçevede:

  • Doğrudan veya ilgili Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla başvurusunu Üniversiteye ileten kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının ortaklarına, yönetim ya da denetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına yahut buralarda çalışmak isteyenlere,
  • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Programında “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik” dersini alan ve bu dersten başarılı olarak geçtiklerini transkriptleriyle belgeleyen öğrencilere,
  • “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik” dersi almayan, Trakya Üniversitesi’nin diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okumakta olan ya da mezun olmuş öğrencilere

KOOP-GEP eğitimleri verilecektir. Eğitimler ardından yapılacak sınav sonrasında başarılı olan katılımcılara ise Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika (Kurs Bitirme Belgesi) verilecektir.
Toplantıda ayrıca, Trakya Birlik Genel Müdürü Adnan TEKÇE’nin ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Tekirdağ Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim ÇOBANOĞLU tarafından kooperatifçilik eğitimleri konusunda birer konuşma yapılmış, Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Yakup ESEN tarafından ise 21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen KOOP-GEP eğitimlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

Çok sayıda kooperatifçinin katıldığı toplantıda, işbirliği protokolünü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın İsmail KALENDER ile Trakya Üniversitesi adına Üniversite Rektörü Sayın Prof. Dr. Yener YÖRÜK imzalamış olup, imza töreninde Bakanlığımızı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU temsil etmiştir.