Önemli Bağlantılar

31 Temmuz 2019

Önemli Bağlantılar
 

ADRES AÇIKLAMA
2012 Kooperatifler Yılı  
www.turkiye2012koop.org 2012 Kooperatifler Yılı Ulusal Sitesi
http://social.un.org/coopsyear BM 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Sitesi
www.2012.coop ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler Yılı Sitesi
http://usa2012.coop ABD Kooperatifler Yılı Sitesi
www.uk.coop/2012 İngiltere Kooperatifler Yılı Sitesi
   
Genel  
www.turkiye.gov.tr E - Devlet
www.resmigazete.gov.tr Resmi Gazete
mevzuat.basbakanlik.gov.tr Mevzuat Bilgi Sistemi
www.kosgeb.gov.tr  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
www.tkdk.gov.tr/ Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı
www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
www.mfib.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi
www.kgf.com.tr Kredi Garanti Fonu (KGF)
www.abgs.gov.tr/index.php?p=42118&l=1 AB Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX)
www.koopkur.org.tr Türk Kooperatifçilik Kurumu
www.ica.coop/al-ica ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
www.dgrvtr.org Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV)
www.ncba.coop ABD Ulusal Kooperatif İşletmeler Kurumu
http://icac.org Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi
   
Uluslararası Zeytin Konseyi  
www.internationaloliveoil.org Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK)
http://uzzk.org/ Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK)
   
İslam İşbirliği Teşkilatı  
www.oic-oci.org İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
www.comcec.org/TR/default.aspx İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
www.oic-cotton.org İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Pamuk Eylem Planı (PEP) Sitesi
   
   
Milli Birlik ve Merkez Birlikleri  
www.turkiyemillikoop.org.tr Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE KOOP)
www.koy-koop.org Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (KÖY-KOOP)
www.surkoop.org Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
http://kamyoncularmerkezbirligi.net Tüm Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifleri Merkez Birliği
www.teskomb.org.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
www.turkkent.coop Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
www.orkoop.org.tr Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)
www.tarimkredi.org.tr Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
www.turkkonut.com.tr Türkiye Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT)
www.turkiyemillikoop.org.tr/tukobirlik.htm Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜKOBİRLİK)
   
Kooperatif Birlikleri  
www.fiskobirlik.org.tr Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)
www.trakyabirlik.com.tr Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik)
www.cukobirlik.com.tr Çukurova Pamuk , Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik)
www.tarispamuk.com.tr Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
www.tarisuzum.com.tr Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
www.tarisincir.com Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
www.tariszeytinyagi.com Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
www.karadenizbirlik.com.tr Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik)
www.marmarabirlik.com.tr Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik)
www.antbirlik.com.tr Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik)
www.tiftikbirlik.com.tr Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
www.guneydogubirlik.org.tr Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Güneydoğubirlik)
www.gulbirlik.com Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik)
www.kozabirlik.com.tr Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)
www.tekb.org.tr Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği
  Gapbirlik
  Kayısıbirlik
  Taskobirlik