Hukuki Görüş ve Rehberlik İşlemleri

31 Temmuz 2019

Kooperatifler Mevzuatı ve Uygulaması Hakkındaki Bakanlık Görüşü Verilmesi
 

Hizmet Belge Adı Açıklama -Mevzuat
Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler mevzuatı ve uygulaması hakkındaki görüş taleplerini karşılamak amacıyla Bakanlık görüşü verilmesi. Dilekçe Başvuru dilekçesi, Başvuru yazısı, Elektronik Başvuru (CİMER ve diğerleri) -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu
-2004/7189 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Hizmet Belge Adı Açıklama Mevzuat
Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler hakkındaki bilgi ve belge taleplerini karşılamak. Dilekçe Başvuru dilekçesi, Başvuru yazısı, Elektronik Başvuru(CİMER ve diğerleri) -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunu
-2004/7189 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik