Kooperatifçilik E-Sertifika Programı

31 Temmuz 2019

Koop-Es nedir?
Kısa adı “KOOP-ES” olan “Kooperatifçilik E-Sertifika Programı”, ülke kooperatifçiliğimizi geleceğe hazırlayan “ Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından uygulanacak uzaktan eğitim programıdır. Program içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
 
Programın Amacı
Anadolu Üniversitesince hazırlanan “Kooperatifçilik E-Sertifika Programı”yla, kooperatif işletmelerin yaygınlaştırılması ve mevcut kooperatiflerin daha başarılı ve performanslı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesi için, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin arttırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
 
Kimler Başvurabilir?
Kooperatifçilik e-Sertifika Programı’na; kooperatif yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, kooperatif müdürleri, kooperatif çalışanları, ortakları, kooperatifçilikle ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri, hukukçular ve muhasebeciler başvurabileceği gibi, bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak eğitim alabilir.
 
Kapsamı
Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:
 

 1. Kooperatifçiliğe Giriş
 2. Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme İşlemleri
 3. Ortak Olma ve Ortaklığın Sona Ermesi
 4. Ortakların Hak ve Yükümlülükleri
 5. Kooperatif Genel Kurulu
 6. Kooperatif Yönetim Kurulu
 7. Kooperatif Denetim Kurulu
 8. Kooperatiflerin Dağılması ve Tasfiyesi
 9. Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesi
 10. Bakanlıkların Görev ve Yetkileri
 11. Kooperatiflerde Belge Düzeni, Ticari Defterler, Beyannameler ve Vergilendirme
 12. Kooperatiflerde Muhasebe, Raporlama ve Denetim
 13. Kooperatiflerde Bütçeleme, Finansal Tabloların Analizi ve Faaliyet Raporu
 
Başvuru Şekli 
Başvurular internet ortamında,  http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/58/kooperatifcilik adresi üzerinden yapılacaktır.
 
Eğitim Dökümanları
Programın öğrenme ortamları;
 
 • Uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,
 • Portal üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri’dir.
Kooperatifçilik e-Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcılar kendilerine posta yoluyla gönderilen uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavına hazırlanabileceklerdir.
 
Sınavlar 
Sınavlar 81 ilde yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.
 
 

Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “Kooperatifçilik Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.
 
İletişim Bilgisi
Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Telefon: 0850 200 46 10-19 (10 Hat)
Webhttp://esertifika.anadolu.edu.tr/
e-Postaesertifika@anadolu.edu.tr
Facebook: /AUesertifika
AÖF Bürolarıhttps://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri