Örnek Anasözleşme Hazırlama İşlemleri

31 Temmuz 2019

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 88 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve hazırlanacak anasözleşmenin amaç ve faaliyet konularının içeriğine göre, bazı kamu kurum ile kamu kurumu niteliği taşıyan odaların da görüşü alınarak örnek anasözleşmeler hazırlanır ve Makam onayı ile matbu hale getirilir.