Ürün İzleme ve Raporlama İşlemleri

31 Temmuz 2019

ÜRÜN İZLEME VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

- Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin faaliyet konusuna giren pamuk, yağlı tohumlar, zeytin, zeytinyağı, fındık, antepfıstığı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, gülçiçeği, tiftik, ipekböceği, narenciye ve bakliyat (nohut, kuru fasulye, mercimek) ürünlerine ilişkin politika oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak,
- Bakanlığımızı ilgilendiren yönleriyle tarımsal destekleme politika ve uygulama çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak,
- Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin faaliyet konusuna giren ürünlere ilişkin piyasalardaki gelişmeleri izlemek, toplantılara katılmak ve raporlar hazırlamak,
- Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin faaliyet konusuna giren ürünlere ilişkin 5488 sayılı Kanunla kurulan Ürün Konseyleri çalışmalarına katkı sağlamak,
- Birliklerin çalışma konularına giren ürünlerle ilgili alım, stok, ortaklara ödemeler gibi istatistikleri derlemek, konuyla ilgili rapor ve bilgi notları hazırlanmak,
- Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İzleme Komitesi faaliyetlerini izlemek ve Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun çalışmalara katkı sağlamak,
- RIP(Resmi İstatistik Programı) kapsamında Bitkisel Üretim Rekolte Tahmin Komitesi toplantılarına iştirak etmek, çalışmalarına katkı sağlamak,
- Birliklerin çalışma konularına giren ürünlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak,
- Birliklerin çalışma konularına giren ürünlerle doğrudan vatandaşlardan gelen dilekçeler ile Bimer müracaatlarını cevaplandırmak,