Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-BİS)

31 Temmuz 2019

Bakanlığımız Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 640 sayılı KHK ile kooperatifçilik sektörüne daha iyi hizmet sunabilmek için Genel Müdürlüğümüzün görevleri yeniden belirlenerek, “Kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek” şeklinde bir göreve yer verilmiştir.

  Bu kapsamda Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda olan kooperatif ve üst kuruluşlarına ait işlemlerin;

- Elektronik ortama aktarılması, online olarak sürdürülebilir hale getirilmesi,
- Kooperatifçilik sektörüne ilişkin sağlıklı verilerin elde edilmesi,
- Kooperatiflerle ilgili politikalar üretilmesinde kullanılacak raporların oluşturulması,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması,

amaçlanmaktadır.