Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (KOOP-DES)

31 Temmuz 2019

Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede “Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak” görevi kapsamında kooperatiflerin mali imkânsızlıklar ile gerçekleştiremedikleri, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinin Bakanlığımızca desteklenmesi amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hazırlıklarına 2011 yılında başlanılmış olup, bu çalışmalar 2012 yılında bir Etüt Projesi çerçevesinde yürütülmüştür.
 
Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak projelerinin KOOP-DES  Programı çerçevesinde desteklenerek;
 
 -Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının kendi öz kaynakları ile yapamadıkları projelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunularak, faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanması,
 -Kadın, çevre, kültür ve işletme kooperatifleri gibi işgücüne katılamamış kadınların kurduğu kooperatiflerin örgütlenmelerinin teşvik edilerek, bu kooperatiflerin etkinliklerini artırılması,
 -Kooperatif ortaklarının gelir düzeyi artırılarak, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasının sağlanması,
 -Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının teknolojiyi takip etmeleri ve yeni üretim teknikleri geliştirmelerine katkıda bulunulması,
  hedeflenmektedir.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen  KOOP-DES Programı kapsamında Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği hazırlanarak 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Yönetmeliğimizin uygulanmasına yönelik olarak Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu hazırlıkları sürdürülmekte olup proje kabul dönemleri de Bakanlığımız kurumsal internet adresinden duyurulacaktır.

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ