1.Reklam Konseyi Ankara’da toplandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Reklam Konseyi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Konsey delegelerinin katılımıyla Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da toplandı.

03 Temmuz 2019

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Reklam Konseyi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Konsey delegelerinin katılımıyla Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da toplandı.

Konseye Bakanlığımız temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli meslek örgütleri ile tüketici üst kuruluşlarının temsilcileri delege olarak katıldı. Bununla beraber reklam sektörüne ilişkin vakıfların başkanları da Konseye misafir olarak katıldı.

Konseyin açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak; reklam konseyinin ilk defa bu sene toplandığını ve bundan sonra her yıl düzenli bir şekilde toplanarak konseyde alınan kararların Bakanlığımızca hassasiyetle takip edileceğini, çalışmalarımızda yol gösterici nitelikte olduğu bilincinden hareketle alınan kararların uygulanmasında gerekli çabanın sarf edileceğini ifade etti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise Reklam Konseyinin oluşturulma amacının neler olduğunu belirterek konseyin genel yapısı hakkında bilgi verdi. Konuşmasını reklam sektöründe yaşanan problemlere dikkat çekerek sürdüren Erdal, bu yıl ilk kez düzenlenen Reklam Konseyinin tüm taraflara faydalı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Konseyin gündeminde; öncelikle Türkiye ve Dünya’da reklam yatırımları ile dijital reklamcılıkla ilgili fırsatlar ve sorunlar ele alınarak devamında ise reklam denetimlerini gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bilgi vermesiyle ilk bölüm tamamlandı.
Öğleden sonraki oturumlarda ise reklamların tüketici davranışlarına etkileri, Dünya ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde reklam denetimleri ile reklam sektörünün sorunları hakkında sunumlar yapılarak önümüzdeki yıllarda çeşitli konularda faaliyet göstermek üzere çalışma grupları kurulmasına karar verildi.

Konsey kararları ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliğinde olup Bakanlığımızca bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak gönderilmektedir.