21-23 Ekim 2019 Tarihlerinde Dünya Bankası İle Eğitim Programı Gerçekleştirildi

31 Ekim 2019

Ticaret Bakanlığı, ticaret politikalarında kaydedilen gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve ekonomisine muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesine ilişkin hususlarda Dünya Bankası ile iletişim ve işbirliği halinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda, gümrük tarifesi değişikliklerinin dış ticaret üzerine muhtemel etkilerinin hesaplanması amacıyla 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde Dünya Bankası tarafından geliştirilen  “TRIST (The Trade Reform Impact Simulation Tool)” Modeline ilişkin bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
Anılan eğitim programına ilaveten Dünya Bankası ile gelecek dönemde de işbirliğine devam edilerek Bakanlığımız çalışma alanlarında analiz kapasitesinin artırılmasına ve politika önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.