Yurtdışı Yatırım Anketi 2019 Sonuçları

21 Haziran 2019

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.

Anketler sonucunda elde edilen veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanmaktadır.

Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri seti, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2018 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak hazırlanan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2019”, 03-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık tarafından oluşturulan online sistem üzerinden gerçekleştirilen Anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 114 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 38,4 milyar dolar olarak tespit edilmiştir.

Anket çalışması sonucunda ayrıca, yurtdışı yatırımlarda 120.730’u yabancı toplam 130.793 kişiye istihdam sağlandığı, yurtdışı yatırımların Türkiye’den yaptıkları ithalatın 6 milyar dolar, Türkiye’ye yaptıkları ihracatın 4,6 milyar dolar olduğu, söz konusu yatırımların toplam cirolarının ise 46 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir.

Bakanlığımız tarafından tespit edilen söz konusu veriler, TCMB tarafından 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 10.00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklanmıştır.