Sezai UÇARMAK

Ticaret Bakan Yardımcısı

23 Ocak 2019

Sezai UÇARMAK
Bakan Yardımcısı

1964 yılında Ordu-Korgan’da doğdu.

İlkokulu Korgan’da ortaokul ve liseyi 
Samsun’da 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl girdiği T.C.G
ümrük Bakanlığı Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta Gümrük Müfettişi, Gümrük Müsteşarlığının oluşturulmasından sonra Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak çalıştı. 1994-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda ’Gümrük ve Dış Ticaret’ konularında dersler verdi. 2000-2001 arasında bir yıl süre ile ABD’de ‘İkinci Muayene ve Sonradan Kontrol’ konularında incelemelerde bulundu. Haziran/2003-Aralık/2005 arasında Gümrükler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs/2008’e kadar Gümrük Başmüfettişi olarak görev yapan Sezai Uçarmak belirtilen tarihten Kasım 2011’e kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2011'de T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 

Ticaret Bakan Yardımcılığını görevini yürütmekte olan Sezai Uçarmak evli ve 3 çocuk babasıdır.