Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep Serbest Bölgesi,  İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

Serbest Bölgeler hakkında genel bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Serbest Bölge verilerinin daha sağlıklı oluşturulmasını ve serbest bölge işlemlerinin on-line olarak izlenebilmesini sağlayacak web tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Projesi ile ilgili açıklamalar Bakanlığımız Web sayfasında  "E-İmza Uygulamaları"  altında yayımlanmıştır.

Linkler

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü sbgm@ticaret.gov.tr
Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü adanaysbm@ticaret.gov.tr
Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü antalyasbm@ticaret.gov.tr
Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü avrupasbm@ticaret.gov.tr
Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü bursasbm@ticaret.gov.tr
Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü denizlisbm@ticaret.gov.tr
Ege Serbest Bölge Müdürlüğü egesbm@ticaret.gov.tr
Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü gaziantepsbm@ticaret.gov.tr
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Müdürlüğü iahlsbm@ticaret.gov.tr
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü iendustrisbm@ticaret.gov.tr
İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü itrakyasbm@ticaret.gov.tr
İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü izmirsbm@ticaret.gov.tr
Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü kayserisbm@ticaret.gov.tr
Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü kocaelisbm@ticaret.gov.tr
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü mersinsbm@ticaret.gov.tr
Rize Serbest Bölge Müdürlüğü rizesbm@ticaret.gov.tr
Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü samsunsbm@ticaret.gov.tr
Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü trabzonsbm@ticaret.gov.tr
Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölge Müdürlüğü teknolojisbm@ticaret.gov.tr