Uluslararası Gözetim Şirketleri

Dış ticarete konu mallarla ilgili olarak kalite ve miktar kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyat ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlığımıza başvuran firma/kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmektedir.

Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri

Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İthalatta Ürün Güvenli̇ği̇ Deneti̇mleri̇

İthal edilecek ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler ve ithalat aşamasındaki denetimler konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ticarette Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeler ve test/belgelendirme uygulamalarından kaynaklanan ticarette teknik engellerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Onaylanmış Kuruluşlar

AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt etmiştir. Bugüne kadar ülkemiz 250 civarında mevzuatı uyumlaştırmıştır ve mevzuata ilişkin güncellemeler yetkili kuruluşlarımız tarafından takip edilmektedir.

TAREKS

TAREKS güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulamadır.

Mavi Rehber

Mavi Rehber Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmıştır.

İzleme ve Raporlama

Ticaret Bakanlığı tarafından, PGD kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda, ülkemiz PGD faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini inceleyen yıllık raporlar hazırlanmakta ve Bakanlığın internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Türkiye Ürün Kuralları