Avrupa Komisyonu Belçika’yı Borçları Konusunda Uyardı

19 Mayıs 2020

Avrupa Komisyonu Belçika’yı yüksek borç seviyesine ilişkin uyardı. Ancak ülkeye aşırı açık prosedürü (excessive deficit procedure-EDP) uygulanmayacak. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Bakanı Pierre Moscovici, Belçika’nın durumunun kesin sonuçlar çıkartmak için çok sınırda olduğunu ifade etti.
Yeni federal ve bölgesel hükümetler gelecek bütçelerini hazırlarken AB’den gelecek tavsiyeleri dikkate almaları gerekecek. AB İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde üye ülkeler kamu maliyesinin iyi işlediğini gösterir iki kriteri karşılamaları gerekmektedir:  bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 3’ü, kamu borcunun GSYİH’ye oranı yüzde 60’ı aşmamalıdır. Üye ülkeler bu kriterleri yerine getiremediği durumda, Komisyonunun tavsiyesi ile Avrupa Konseyince aşırı açık prosedürü uygulanabilmektedir. Konsey’in aşırı açık prosedürünü uygulamaya karar vermesi halinde, üye ülke açığı düşürmeye dönük öngörülen tedbir ve politikaları bir uygulama takvimi ile sunması gerekmektedir.  Taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Avro Bölgesi ülkeleri için para cezası yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kaynak: The Brussels Times