Belçika Kurumlar Kanunu Reformu

29 Mayıs 2019

Belçika Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan habere göre, 01 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kurumlar Kanunu Reformu ile şirket ve dernek mevzuatlarında önemli değişiklikler yapıldığı duyurulmuştur.
Bu reform ile en önemli değişiklik olarak Sınırlı Sorumlu Şirketi (Société à Reponsabilité Limitée) ile gerekli olan 18.500 Avro'luk minimum sermayenin yürürlükten kaldırılması öne çıkarılmaktadır.
Şirketlerin hukuki yapılarının azalmasına da vurgu yapılarak yürürlüğe giren yeni şirket mevzuatına göre öncelikle kar amacı ve kar amacı gütmeyen şirketler arasında farkın kaldırıldığı ve Belçika Hükümeti’nin şirketler ve dernekler yasasını sadeleştirerek ve modernleştirerek şirket kuruluşu açısından ülkeyi cazip ve rekabetçi konumuna getirmeyi hedeflediği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Belçika’da şirket yapılarının Sade Şirket Yapısı (Société Simple); Anonim Şirketi (Société Anonyme); Sınırlı Sorumlu Şirketi (Société à Reponsabilité Limitée); Kooperatif Şirketi (Société Coopérative) ve Sınırsız Sorumlu Tüzel Kişiler (Personnes morales à responsabilité illimité)  gibi yapılardan oluşacağı bilgilerine yer verilmektedir.

Kaynak: Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı