Belçika Plastik Endüstrisi ve Döngüsel Ekonomi

16 Ocak 2020

Belçika kimya, plastik ve yaşam bilimleri Federasyonu Essenscia ve Belçika teknoloji sektörü federasyonu AGORIA tarafından hazırlanan “Belçika Plastik Endüstrisi ve Döngüsel Ekonomi” çalışması verilerine göre Belçika’da 2006 yılından bu yana plastik atıkların geri dönüşüm oranı %54 artmıştır.
2018 yılında ambalajdan %67, yapı malzemelerinden %8 ve elektronik cihazlardan %8 olmak üzere tüketicilerden toplam 610 kiloton plastik atık toplandığı ve bunların yaklaşık üçte biri (%34) yani 200.000 tonunun geri dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. Dönüştürülemeyen plastikler ise (%64) yakılıp  ikincil bir enerji kaynağı olarak kazanılmıştır.
Çalışmada, plastik geri dönüşümündeki artışa ragmen, geri dönüştürülmüş ürünlerin hammadde olarak kullanımının düşük seviyelerde kaldığı, sadece %6’sının inşaat, ambalaj ve tarım sektörlerince hammadde olarak kulllanılabildiği ve döngüsel ekonomide plastik sektörü için hala büyük potansiyel bulunduğu belirtilmektedir.  
2018 yılında başta plastik işleme olmak üzere yaklaşık 30.000 kişiye iş imkanı, 14,2 milyar Avroluk ciro ve 3,8 milyar Avro katma değer ile plastik sektörü Belçika ekonomisine önemli katkı sağlamıştır.

Kaynak: trends Tendances