Belçika: Tarım Dünyasının Dijital ve Sürdürülebilir Geçişi

23 Temmuz 2019

CBC Banque & Assurance tarafından yapılan, Belçika çiftçilerinin dijital geçiş, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ve tarımın geleceği  konularına  ilişkin "Tarım Dünyasının Dijital ve Sürdürülebilir Geçişi" araştırmasının sonuçları yayımlanmıştır.  
Araştırmaya katılan 400 çiftçinin %63’ünün interneti kullandıkları, kullanıcıların %47’sinin 35 - 44 yaş arasında olduğu ve kullanılan alet/cihazların arasında birinci sıradaki GPS’in (%89) ardından  yağmur göstergesi (%26), bağlı sensörler (%19) ve sağım ve ayıklama robotlarının (%7) geldiği belirtilmektedir. Teknoloji kullanımının olumlu etkileri konusunda çiftçilerin %44’ü çevresel, %30’u ekonomik, %8'i ise sosyal boyutunu belirtmişlerdir.
10 çiftçiden 7’si bağlantılı araçlar (makinelerinin birbirleriyle iletişimi) kullanımının dünya nüfusunun ekosistemden ne kadar kaynak talep ettiğini ve ne kadar geri kazandırması gerektiğini ölçen ekolojik ayakizini kısalttığını, ekonomik yönden de başta enerji olmak üzere maliyetlerin düşürülmesinde etkili olduğunu düşünmekteler.

Kaynak : CBC Private Banking