Belçika Tekstil, Ağaç İşleme ve Mobilya sektörleri

04 Nisan 2019

Belçika Tekstil, Ağaç İşleme ve Mobilya Endüstrisi Federasyonu Fedustria tarafından 2018 yılına ilişkin yayımlanan rapora göre, Belçika tekstil sanayisi toplam cirosunda bir önceki yıla kıyasla %1,9 oranında düşüş kaydedildiği belirtilmektedir.
Buna göre, tekstil sanayisi alt kalemlerinde yine bir önceki yıla kıyasla halıcılıkta %-8,3 ; tekstil terbiyesinde %-6,6 ve elyafta %-0,8 oranlarında düşüş, sentetik elyafta %0,1 ; teknik tekstilde %0,3; örgü kumaşta %1,5 ve iplikçilik kategorisine giren keten lifte ise %17,1 oranlarında artış kaydedildiği ifade edilmektedir.
Diğer yandan, tekstil sanayisinin toplam ihracatının ise 2018 yılında %0,8 oranında hafif bir artış yaşadığı ve sektör ihracatının başta sırayla Fransa, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi komşu ülkeler olmak üzere %85’inin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olduğu belirtilmektedir.
Birleşik Krallık’ın döşemelik kumaş ve özellikle halı ihracatında önemli bir ülke olduğu ancak son zamanlarda sterlin’nin değer kaybetmesi ve tüketimin azalması nedeniyle halıcılıkta elde edilen gelirin %6,7 ve döşemelik kumaşta ise %12,5 oranında azaldığı vurgulanmaktadır.
AB dışında ülkelere yönelik tekstil  ihracatının %5,9 oranında yükseldiği, ülke grubu bazında ise Doğu Avrupa’ya %3,2 ; Kuzey Amerika’ya %5,6 ; Latin Amerika’ya %6,5 ; Afrika’ya %10,2 ; Uzak Doğu’ya %20,5 oranlarında artış gösterildiği kaydedilmektedir.
Öte yandan, Tekstil ithalatında %14,7 bir pay ile Çin’in egemen bir pozisyonda ve Belçika’nın önemli bir tedarikçisi olduğu ifade edilmektedir.

Raporda, Belçika Mobilya sanayisi toplam cirosunda da bir önceki yıla kıyasla %3 oranında düşüş kaydedildiğine dair bilgilere de yer verilmektedir.
Bu çerçevede, mobilya sanayisi alt kalemlerinde yine bir önceki yıla kıyasla ofis mobilyasında %-2,5 ; uyku mobilyasında %-0,9 oranlarında düşüş ve mutfak mobilyasında %0,6 oranında hafif bir artış kaydedildiği belirtilmektedir.
Tekstil sanayisinin aksine, mobilya sanayisi toplam ihracatında 2018 yılında %1,3 oranında düşüş yaşandığı ve sektör ihracatının yine başta sırayla Fransa, Hollanda Almanya ve Birleşik Krallık gibi komşu ülkeler olmak üzere  %90’nın Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olduğu belirtilmektedir.
Öte yandan mobilya ithalatında %1,6 oranında düşüş yaşandığı ve sektörün başlıca tedarikçileri arasında sırayla Çin, Almanya, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerin bulunduğu ifade edilmektedir.

Raporda son olarak, ağaç işleme sanayisinde elde edilen gelirin 2017 yılına kıyasla %3,6 oranında  yükseldiğine, bu kapsamda ahşap panelde %2,0; inşaat malzemelerinde %6,6; ambalaj ve paletlerde %6,8 oranlarında artış kaydedildiğine ve sektör ihracatının da yine büyük çoğunlukla komşu ülkere yönelik yapıldığına dair bilgiler de bulunmaktadır.

Kaynak: Fedustria