Belçika Valon Bölgesi 2018 yılı ihracat ve yatırım rakamları

24 Nisan 2019

Valon Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Awex tarafından açıklanan dıs ticaret verilerine göre, 2018 yılında Valon ihracatının %8,7 oranında yükselerek 45,5 Milyar Avro’ya ulaştığı ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, Valon Bölgesinin AB ülkelerine yönelik ihracatının %5,1 oranında AB dışına yönelik ise %22,4 oranında arttığı, en çok ihracat yapılan başlıca ülkeler arasında Fransa ve Almanya’nın yanı sıra % 57,4 oranında artış kaydeden ABD’nin de yer aldığı kaydedilmektedir.
Diğer yandan, aynı yıl içerisinde Valon Bölgesine toplam değeri 1,1 Milyar Avro’yu bulan yaklaşık 70 yabancı yatırımın yapıldığı ve bunların uzun vadede 2.743 kişiye istihdam yaratabileceği belirtilmektedir.

Kaynak: La Libre Belgique