Belçika’da Bütçe Açığı 30 Milyar Avroyu Aşabilir

26 Mart 2020

Belçika’da Bütçe Açığı 30 Milyar Avroyu Aşabilir

Korona krizi, Belçika bütçesindeki açığın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 7'sine yükselmesine neden olabilir.
Korona virüsünün patlak vermesinin oluşturduğu şok Belçika ekonomisini durma noktasına getirirken, Belçika kamu maliyesini de olumsuz etkiliyor. Merkez Bankası kaynaklarınca daha önce bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 3 yüzde puan artacağı öngörülürken, şimdi bozulmanın en az 5 yüzde puan olabileceği belirtiliyor. Korono krizinden önce bütçe açığının GSYİH'nın yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmekteyken, bu oranın %7 seviyelerine yükselmesi, açığın 30 milyar Avroyu geçmesi riski bulunuyor.
Söz konusu artışın sadece küçük bir kısmı, doğrudan federal hükümet ve bölgesel hükümetlerin krizi yönetmek için yaptıkları harcamalardan kaynaklanmaktadır. Harcamaların 1,8 milyarı federal hükümet ve sosyal güvenlik, 1,1 milyarı ise bölgesel yönetimler olmak üzere toplam  2,9 milyar Avro olduğu (GSYİH'nın yüzde 0,6'sı) tahmin edilmektedir. Vergi ödemelerinin ertelenmesi uzun vadede gelir kaybına yol açmayacağından toplam tutar içerisinde yer almamaktadır. Şirket kredileri için 50 milyar avroluk garanti fonu da, sadece krediler geri ödenmezse ve hükümet bankalar tarafından üstlenilen ilk zararlardan sonra müdahale ederse maliyete yol açacağından dahil edilmemektedir.
Bütçe üzerindeki asıl yükü, durgunluğun kamu maliyesi üzerindeki etkisinin, artan harcamalara karşın vergi gelirlerinin azalmasının oluşturması beklenmektedir.

Kaynak: DeTijd