Belçika’da Ortalama Maaş Artışı Avrupa Ortalamasının Altında

07 Şubat 2020

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUI) açıklamalarına göre 2010- 2019 yıllar arası İngiltere hariç, Avrupa ülkelerinde gerçek maaş ortalaması %6,6 oranında yükselirken, Belçika ve Hollanda’da bu artış oranı sadece %1,5,  Finlandiya’da ise  %0,1 seviyesinde kalmıştır.
AB ülkeleri arasında Yunanistan (-%15), Kıbrıs (-%7), İspanya (-%4), Portekiz (-%4), Hırvatistan (-%5) ve İtalya (-%2) toplam 6 ülkenin ortalama ücretlerinin on yıl öncesine kıyasla daha düşük olduğu ifade edilmektedir.
ETUI’nin açıklamalarına göre, ücret maliyetlerindeki % 1,5’lik artış, ortalama brüt ücretlerdeki %4,1’lik bir artışa karşılık gekmekte olup, fark işverenlerin sosyal güvenlik primlerindeki göreli düşüş ile açıklanmaktadır.
Diğer taraftan, son yıllarda meydana gelen üretici fiyat endeksi düşüşleri ile ortalama alım gücü brüt maaştan daha fazla artmıştır.

Kaynak: Trend-Tendances