Belçika’da oyuncaklar internetten alınmaktadır

20 Mart 2019

Belçika Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği BeCommerce tarafından yapılan araştırmaya göre, Belçika hane giderlerinde  önemli bir pay sahibi olan oyuncak alımının daha ziyade internet ortamında yapıldığı belirtilmektedir.
Buna göre, oyuncak alımlarında internet üzerinden yapılan alışveriş payının 2017 yılında %30 iken 2018 yılında %41’e ulaştığı ve internet üzerinden oyuncak satışı yapan firma cirolarının aynı dönem içerisinde %38 oranında artış kaydederek 207 milyon Avro olarak gerçekleştiği ifade edilmektedir.
Diğer yandan, araştımaya göre oyuncak alımlarında internete yönelme eğiliminin sebepleri arasında zaman kaybının önlenmesi ve bu alımlarda satıcının görüşüne ihtiyaç duyulmaması gibi kriterlerin bulunduğu öne sürülmektedir.

Kaynak: L’Echo