Belçika’da tarım sektörü

24 Temmuz 2019

Belçika İstatistik Ofisi Statbel tarım sektörüne ilişkin 2019 verilerini açıklamıştır.
Belçika’da çiftlik sayısının azalmasının tarım arazilarinin ve üretim imkanlarının kalan çiftliklerde yoğunlaşmasına neden olması tarım sektörünün en belirgin özelliklerinden bir tanesi olarak gösterilmektedir.
Böylece 1980 ve 2018 yılları arası tarım sektörü çiftliklerinin %68’nin kaybolduğu ve aynı dönemde çiftlik başına düşen ortalama arazi alanının yaklaşık üç katına çıktığı ifade edilmektedir.
Ayrıca 1980 ve 2016 yılları arasında  çiftlik sayısının azalmasından ve üretimde kullanılan makinaların yoğunlaşmasından dolayı sektördeki istihdamın da %62 oranında düştüğü belirtilmektedir. 
Tarım sektörünün 1980 yılında %1,13 olan ekonomideki payının 2018 yılında %0,63’e düşmesine rağmen, sektör ihracatının toplam ihracatın %5,3’ünü oluşturduğu, tarım-gıda sektörünün ise %14,6 pay ile Belçika sanayisinde 2 sırada yer aldığı kaydedilmektedir.

Kaynak: STATBEL