Başkent Sofya’da Yıllık Çalışma Ücreti 19 Bin Levayı Aşıyor

15 Ocak 2020

Başkent Özelleştirme ve Yatırım Ajansı tarafından hazırlanan “Sofya’nın Ekonomi ve Yatırım Profili” adlı çalışmasına göre başkentte 2018 yılında yıllık ortalama çalışma ücreti ülke çapında en yüksek olup, 19 bin levayı aşıyor. Ekonomi genelinin % 38 üzerinde olan Sofya ortalama çalışma ücretlerinde bir yılda meydana gelen artış oranı % 10’un üzerinde. Sofya, GSYİH’nın % 40’ını üretiyor ve burada ikamet edenlere en yüksek yaşam standardını sağlıyor. Başkentte 15-64 yaş grubundaki nüfusun % 76’sı çalışıyor, işsizlik oranı ise % 2,1’dir. Buna göre başkentte ülkenin geri kalanına kıyasla faal nüfusun oranı en yüksek, işsizlik oranı ise en düşüktür. Sofya’da IT sektöründe 58 bin kişi çalışıyor. Bu insanları istihdam eden şirketlerin yıllık gelirleri 5,8 milyar leva civarındadır.
Kaynak: https://trud.bg/     
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği