Bulgar-Türk “Mavi Büyüme” Merkezi Kurulacak

21 Kasım 2019

Su ekosistemleri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı, uygulamalı araştırmayı ve korumayı teşvik edecek bir Bulgar-Türk “Mavi Büyüme” merkezinin kurulması için INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 2,3 milyon euroyu aşan bir finansman sağlanacak. Söz konusu merkezin kurulması programın ortak izleme komitesinin Edirne’de gerçekleşen altıncı toplantısında karara bağlandı. Toplantıya Bulgar tarafından Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, Türk tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı başkanlık etti. Yeni kurulacak merkezin projesi Burgaz’daki Prof. Asen Zlatarov Üniveristesi ve Edirne’deki Trakya Üniversitesi tarafından tasarlandı. 2021 yılında tamamlanması planlanan merkezin Karadeniz’in sürdürülebilir gelişiminde ve çevrenin korunmasında kritik rol oynaması bekleniyor.
Kaynak: BTA     
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği