Bulgaristan Balkanların En Düşük Emeklilik Maaşına Sahip

24 Ocak 2020

24 Chassa gazetesinin yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına göre Bulgaristan’da emeklilik maaşları sadece AB’nin en düşüklerinden değil Balkanlar’da da en düşük olanlardandır. Sadece Sırplar ve Kosovalılar daha düşük emeklilik maaşı alıyor. Sırbistan’da en düşük maaş 175,34 levaya denk olup, Bulgaristan’daki ortalama maaşın 74 leva altındadır. Ancak, en yüksek olan 2197 leva büyüklüğündedir ve Bulgaristan’daki seviyenin iki katıdır. Sırbistan’da aylık ortalama seviye de 431,98 levadır ve yine Bulgaristan ortalama seviyesinin üzerindedir. Balkanlar’da en yüksek asgari emeklilik maaşı Slovenya’dadır.  2017 yılından bu yana söz konusu aylık maaş 500 eurodur. Buna göre Slovenya’da en fakir emekliler Bulgaristan’daki emeklilerden dört kat zengindir. Ayrıca Slovenyalı bu emeklilerin geliri neredeyse Bulgaristan’daki en yüksek emeklilik maaşlarına eşittir.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği