Bulgaristan Dış Ticaretinde Büyüme Yaşanıyor

18 Eylül 2019

Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre, yılın Ocak ile Haziran ayları arasındaki dönemde Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 oranında, ithalat ise yüzde 1,6 oranında arttı. İhracatta Bulgaristan’ın başlıca ortakları Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika olurken ithalatta Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya önde geliyor. Yine yılın ilk yarısında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle yapılan ticarette ihracatta yüzde 3 oranında artış, ithalatta ise yüzde 2,6 oranında düşüş izleniyor. En çok mal satılan ülkelerin Türkiye, Çin, Sırbistan, Rusya, ABD ve Kuzey Makedonya, en çok mal alınan ülkelerin ise Rusya, Türkiye, Çin ve Sırbistan olduğu bildirildi.
Kaynak: Monitor
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği