Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Üçüncü Çeyrek Emek Gücü Verilerini Açıkladı

21 Kasım 2019

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılının üçüncü 15-64 yaş grubunda ekonomik olarak aktif nüfusun oranı % 74,2, istihdam katsayısı ise % 71,4’tür. İşsizlik oranı % 3,7 olup 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde olarak 1,3 puan düşüktür. 15 yaş üstünde faal nüfus 3.299.200 kişidir. 15-64 yaş grubunda bu sayı 3.194.100 kişidir. İşsizlerin sayısı 125.400 kişidir.
Kaynak: www.nsi.bg     
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği