Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Kasım 2019 Dönemi Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

22 Ocak 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Kasım 2019 döneminde Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 3,7 artarak 53.758,2 milyon leva olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 2,9 azalarak 56.324,9 milyon leva (CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.566,7 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak-Ekim 2019 döneminde ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 3,4 oranında arttı ve 32.681,1 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye toplam ihracatın % 66,2’sini teşkil etti. Yine yılın ilk on ayında AB ülkelerinden ithalat % 2,6 arttı ve CIF fiyatlarla 34.112,7 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un ilk on ayında AB ile ticarette 1.431,6 milyon leva açık meydana geldi.
Ocak-Kasım 2019 döneminde Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre % 4,5 oranında artarak 17.549,7 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan, Rusya, ABD ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 50,5’ini oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 12,5 azalarak 18.507,3 milyon leva olarak gerçekleşti. Türkiye, Rusya, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 957,6 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği