Bulgaristan Maliye Bakanlığı İkinci Çeyrek Ekonomik Performans Raporunu Yayınladı

08 Ekim 2019

Maliye Bakanlığı’nın ekonomik gelişmeleri konu alan aylık raporuna göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde Bulgaristan ekonomisi net ihracatın olumlu etkisiyle büyümeye devam etti. GSYİH büyüme oranı yıllık bazda % 3,7 oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyüme oranı % 4,8 olarak gerçekleşti. Gayri safi katma değer artışı % 3,9 oranında meydana geldi.
Kaynak: BTA 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği