Bulgaristan Tarım Sektörünün Yıllık Çıktısı 2014-2018 Döneminde 7,8-8,5 Milyar Leva Arasındadır

20 Şubat 2020

Sliven şehrinde çiftçilerle bir araya gelen Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Dessislava Taneva, 2014-2018 döneminde tarım sektörü yıllık çıktısının 7,8 – 8,5 milyar leva arasında seyrettiğini açıkladı. Toplam çıktı içerisinde bitkisel mahsulün payı % 68,9, hayvancılığın payı % 23,1, tarımsal hizmetlerin payı % 5,9 ve ikincil tarımsal faaliyetlerin payı % 2,4’tür. Tarım sektörüne Bulgaristan ekonomisine yapılan toplam yatırımların % 8’ine denk gelen 1,3 - 1,9 milyar leva yıllık yatırımlar yapılmış bulunuyor. Taneva’ya göre 2014-2018 döneminde söz konusu yatırımların toplam büyüklüğü 7,7 milyar levadır.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği