Bulgaristan Ulaştırmada Ekonomik İşbirliği Sıralamasında AB’de Sonuncu

14 Şubat 2020

Eursotat’ın 2019 yılına ilişkin yaptığı bir araştırma Bulgaristan, Kıbrıs, ve Yunanistan’ın online ulaştırma hizmetleri ve ortaklaşa araç kullanım sıralamasında AB’de son sıraları aldıklarını gösteriyor. Bahse konu ülkelerde 16-74 yaş arasındaki nüfusunun sadece % 2’si online ulaştırma hizmetleri ve ortaklaşa araç kullanmaktadır. Aynı dönemde AB’nin diğer ülkelerinde nüfusun ortalama % 8’i bu tür hizmetlerden istifade etmektedir. Ortaklaşa araç kullanımın en popüler olduğu ülkeler olarak Estonya (%29), İrlanda (% 26) ve Malta (% 25) gösterilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında AB vatandaşlarının % 21’i başka bir gerçek kişinin sunduğun konaklama imkanlarından istifade etmek için mobil uygulama veya web sitesi kullanmıştır.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği