Bulgaristan’da Bakanlar Kurulu Devlet Petrol Şirketi Kurulmasını Onayladı

28 Mayıs 2020

Bulgaristan Bakanlar Kurulu olağandışı bir toplantıda Devlet Rezervleri ile Savaş Zamanında Stoklara Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını kabul etti ve söz konusu kanun tasarısını Parlamento’ya onay için sundu. Kanun tasarısı, devlet rezervinin petrol enerji ürünlerinin depolanması ve yenilenmesine ilişkin bütün görevlerini üstlenecek  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir Devlet Petrol Şirketi’nin kurulmasını öneriyor. Devlet işletmesinin kurulmasıyla mevcut petrol bazlarının idaresinin yanı sıra yeni baz ve yakıt istasyonlarının kurulması da öngörülüyor. Böylelikle ülkede yakıt piyasasında rekabetin artması, nihai tüketicilerin çıkarlarının korunması ve yakıt sektöründe vergi depolarının sayısının artması bekleniyor. Devlet şirketine tabi olacak vergi depoları ve yakıt istasyonlarının kurulmasıyla, vergi deposu-nihai yakıt tedarikçisi ekseninde doğrudan bir bağ kurulması ve nihayetinde şeffaflık ve tüketici için en düşük fiyat sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: https://www.bia-bg.com/news/view/27111/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği