Bulgaristan’da İşveren Kuruluşları Enerji Kurum Yöneticilerinin İstifalarını İstiyor

18 Şubat 2020

Serbest piyasada ulaşılan yüksek elektrik fiyatları nedeniyle Bulgaristan’da İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu, Bulgaristan’da Sınai Sermaye Derneği, Bulgaristan Sanayi Odası ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası bir bildirim ile Bulgaristan Enerji Holdingi, Maritsa-İztok 2 Termik Santrali ve Bulgaristan Bağımsız Enerji Borsası yönetimlerinin istifasını istedi. Bildirimde değinilen başlıca konular özetle şöyledir:

  • Yılın başından beri Bulgaristan’da şirketlerin kullandığı elektrik enerjisinin fiyatı Avrupa’da en yüksek olandır. Bu durum, serbest piyasada alım-satımı gerçekleşen miktarların üçte ikisinin yapıldığı “bir gün sonra” borsa segmanındaki fiyatların karşılaştırılmasından açıkça görülüyor. Bu pazar elektrik fiyatları bakımından kurumlar, tüccarlar, üreticiler ve tüketiciler için referans pazardır. Fakir Bulgaristan’da iş yapan sanayi sektörü Avrupa’daki rakiplerine göre elektrik enerjisi için % 20 ila % 50 fazla ödüyor. Bunun nedeni ise Bulgaristan Enerji Holdingi, Maritsa-İztok 2 Termik Santrali ve Bulgaristan Bağımsız Enerji Borsası’nın kabiliyetsiz ve/veya yolsuzluğa karışmış yönetimleridir.
  • Bulgaristan Enerji Holdingi, borsada tekeldir ve belli ki arzı REMIT regülasyonuna göre yönetmeyerek tekel olma durumunu kullanıyor, Bulgaristan sanayisi, Bulgaristan ekonomisi, Bulgaristan’ın kendisi aleyhine hareket ediyor.
  • Maritsa-İztok 2 Termik Santrali, Enerji ve Su Denetleme Komisyonu’nun elektrik enerjisini MWh başına 93,33 levanın üzerinde fiyatlarla satma önerilerini direnerek yerine getirmiyor, sürekli zarar ediyor ve sanayi oldukça yüksek fiyatlarla elektrik ithalatı yapıyor. Bulgaristan, ürettiği elektrik enerjisinin % 15’ini ihraç eden ülkeden elektrik üretimini % 15 oranında kısarak elektrik ithalatçısı ülkeye dönüştü.
  • Bulgaristan Bağımsız Enerji Borsası ise 2 yılda “uzun vadeli sözleşmeler” piyasasına süre bakımından standart ürün arz etmesi gerektiğinin ve -% 100 ila +% 500 oranında sapması olan tekliflere olanak sağlamanın normal olmadığının farkına varamadı.
  • 9 Şubat 2020 tarihinde Bulgaristan’da elektrik fiyatları Avrupa’da en yüksek elektrik fiyatları olmasının da ötesinde bahse konu tarihte ülkedeki elektrik fiyatları Avrupa ortalamasının iki katından fazla ve Almanya’daki fiyatların 40 katından fazlaydı.

Bu gerekçelerle dört işveren kuruluşu enerji sektöründe faaliyette bulunan üç kurumun yönetimlerinin istifasını istedi. Diğer taraftan, söz konusu dört kuruluş üyelerinin çıkarlarının korunmasına ilişkin kanun gereklerine uygun olarak bütün radikal önlemleri alma hakkını saklı tuttuklarını beyan ettiler.
Kaynak: https://www.24chasa.bg/novini/article/8171890
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği