Bulgaristan’da Yatırımlar Karşılığında Vatandaşlık Daha Zor Verilecek

14 Ekim 2019

Bakanlar Kurulu tarafından Bulgaristan Vatandaşlığı Kanununda kabul edilen değişikliklerle, Bulgaristan’da sürekli oturumu olan yabancıların kısa vadeli yatırımlar karşılığında kolaylaştırılmış koşullarda vatandaşlık edinmeleri imkânı ortadan kalkacak. Değişiklik, yatırımcıların ailelerini de kapsayacak. Halihazırdaki uygulama, vatandaşlık adaylarının Bulgar devlet tahvillerine veya kredi kuruluşlarına yaptıkları 1 milyon Leva (yaklaşık 500 bin Euro) üzerindeki yatırım karşılığında sürekli oturum izni aldıklarını, daha sonra yatırımı 2 milyon Levaya artırmak suretiyle daha kolay vatandaşlık aldıklarını, bazı durumlarda bu tahvilleri kısa sürelerde sattıklarını göstermiştir.
Kaynak: Emek/Trud
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği