Bulgaristan’da Yurtdışından Online Alımları Kolaylaştıracak Kanun Değişikliği Yapılacak

16 Eylül 2020

AB’nin yeni direktiflerinin şartları kapsamında Bulgaristan Maliye Bakanlığı KDV Kanununda yapılacak değişiklikleri kamuoyu görüşüne sundu. Yapılacak değişiklikler ile AB dışındaki ülkelerden yapılacak online alımlar kolaylaştırılacak. Diğer taraftan Bulgar firmalar AB ülkelerinde daha kolay online satış yapabilecek.
Değişiklikler kapsamında birkaç yeni KDV toplama yöntemi getirilecek. Bunlardan biri posta hizmet sunucuları, ekspres taşıyıcı ve gümrükleme hizmet sağlayıcıları ile ilgilidir ve AB dışı ülkelerden ithal edilen ve değeri 150 euroyu aşmayan gönderilerde uygulanacak. Yeni yöntem ile KDV ödemesi ertelenebilecek. Şöyle ki, bu gönderilerde kargo/posta şirketi gümrük beyannamesi doldurup ürünü gümrükten KDV ödemesi yapmadan çekebilecek. Nihai alıcı kargo/posta şirketinden ürünü teslim alırken söz konusu şirkete gümrük beyannamesindeki KDV’nin ödemesini yapacak ve akabinde kargo/posta şirketi parayı devlete aktaracak.
Yapılacak değişiklikler, amazon.com ve alibaba.com gibi online ticaret platformları yöneten şirketlere açık ve net şartlar getirecek. Alıcı ve satıcıyı bir araya getiren online ticaret platformların işleticisi firmalar için tamamen yeni bir rejim uygulanacak. Bu tür ticarette iki ayrı işlem olduğu addedilecek. İlk aşamada satıcının elektronik platformu yöneten şirkete ürünü tedarik ettiği, daha sonra platform yöneticisinin nihai alıcıya bu ürünü teslim ettiği sayılacak. Online platformun AB’de kayıtlı olması veya KDV ödemelerinden sorumlu olacak AB’de çalışan bir temsilcisinin olması gerekli olacak.
Bulgar firmaları, yılda işlem değerinin 10 bin euroyu aşmaması şartıyla, AB ülkelerine yaptıkları online satışlarda KDV’lerini Bulgaristan’da ödeyebilecek.
Kaynak: www.trud.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği