Bulgarlar 10 Yılda 31 Milyar Leva Biriktirdi

12 Eylül 2019

Bulgar Merkez Bankasının verilerine göre, Bulgaristan vatandaşlarının Aralık 2008 tarihinde bankalardaki mevduatları 21,9 milyar Leva iken Temmuz 2019’da bu rakam 53 milyar Levaya (yaklaşık 27 milyar Euro) ulaşmıştır. Merkez Bankasının verileri, mevduatların yıllık olarak ortalama 3 milyar Leva arttığını, kredilerde de daha düşük hızla olmakla birlikte artış olduğunu göstermektedir. 2008 yılında 1 milyon Leva (yaklaşık 500 bin Euro) üzerinde mevduatı olan Bulgaristan vatandaşı sayısı 98 iken 2019 yılında bu sayı 916’ya ulaşmıştır
Kaynak: 24 Saat/Çasa
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği