Bulgarlar Ulaşım Hizmeti İçin Toplam Harcamalarının % 13,3’ünü Ayırıyor

15 Ocak 2020

Eurostat verilerine göre 2018 yılında Bulgarlar ortalama bir aylık ücretlerini ulaşım için harcadı. Ulaşım harcamaları hanehalkı giderlerinin % 13,3’ünü oluşturdu. Bu oran % 13,2 olan AB ortalamasına çok yakın.
Kaynak: BTA   
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği