İşverenlerden İş Hayatını Uzatan Proje

09 Ekim 2019

Bulgaristan İktisat Odası, daha uzun iş hayatının teşvik edilmesine yönelik bir proje başlatıyor. “İş ortamının farklı nesillerin yaş ihtiyaçlarına adaptasyonu” projesi, Avrupa Sosyal Fonu tarafından “İnsan kaynakları” operasyonel program kapsamında sağlanan 850 bin avro ile finanse edilmektedir.

Önümüzdeki 2 yıl içinde Bulgaristan İktisat Odası tarafından KNSB sendikası ile birlikte uygulanacak olan proje ile 10 sektör, 120 işletme ve 2000 çalışana destek verilecek. Oda tarafından aktarılan verilere göre 55 ila 65 yaş ve üzeri çalışanlar, ülkedeki iş gücünün gittikçe büyük bölümünü oluşturuyor. 2003 yılında yüzde 12 olarak hesaplanan bu grup, 2019’da yüzde 23’e çıkmış durumda.

Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101172957/isverenlerden-is-hayatini-uzatan-proje
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği