Yapılan Bir Araştırmaya Göre Bulgar Şirketlerin % 66’sından Fazlası Uzaktan Çalışıyor

25 Haziran 2020

OPA Solutions şirketinin yaptığı bir araştırmaya katılan Bulgar firmaların %66’sından fazlası tamamen uzaktan çalışmaya başladığını dile getiriyor. Firmalardan sadece %24’ü uzaktan çalışmaya ilişkin teknik sorun yaşamadığını ifade ediyor. Araştırma, 15-30 Nisan 2020 döneminde teknoloji, pazarlama ve reklam ile danışmanlık alanlarında faaliyette bulunan farklı büyüklükte 235 firmanın yöneticileri ve çalışanları arasında yapıldı. Ankete katılanlar yeni durumun kendilerine getirdiği üç zorluktan bahsediyor: Müşteri ve partnerlerin teknik hazırlığı, uyum sağlama zamanı ve internet bağlantısının yoğunluğu.
Firmaların %5,5’lik küçük bir bölümü yeni bilgisayar ve mobil cihazlar aldıklarını ve diğer %4,7’lik kısmı ise bu tür cihazlar almayı düşündüklerini ifade ediyor.
Uzaktan çalışma esnasında görüntülü görüşmeler sıkça kullanılan teknik çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların % 90’ı bu çözümü kullanıyor. Video toplantılar için firmaların %66’sı hız ve rahatlık sebepleriyle Zoom platformunu tercih ediyor. Zoom’dan sonra Skype (%51,9), Viber (%38,5), Google Hangouts (%34,1), Facebook Messenger (%33,3), FaceTime (%31,9) ve Microsoft Teams (%29,6) sıralamada yer alıyor.
Firmaların yaklaşık %75’i ortak çalışmalarda bulut hizmeti kullandığını dile getiriyor. Bunların %80’i Google Drive, %41’i Dropbox, %30’u Apple iCloud ve %27,7’si Microsoft OneDrive’ı kullanıyor.
Ankete katılan firmaların %44’ü proje yönetim platformları ile çalıştıklarını ifade ediyor. %41,7’si ise VPN kullandıklarını açıklıyor. Katılımcıların %36,2’si Slack’i, %30,5’i Trello’yu, %16,2’si Microsoft Project’i ve %15,2’si Asana’yı tercih ettiğini belirtiyor.
Kaynak: https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/06/16/4079578_nad_66_ot_kompaniite_v_novo_prouchvane_sa_preminali/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği