Ekvator-IMF Kredi Anlaşması

26 Ekim 2020

30 Eylül 2020 tarihinde IMF Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararla, daha önce uzmanlar düzeyinde anlaşmaya varılan Genişletilmiş Fon İmkanı programı kapsamında Ekvator’a 6,5 milyar dolar kredi verilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 2 Ekim 2020’de 2 milyar dolar ve Aralık 2020 tarihinde 2 milyar dolar olmak üzere toplam 4 milyar dolar bu yıl Ekvator’a iletilecektir. Bu kapsamda, Ekonomi Bakanı Richard Martínez, halihazırda aylık yardım alan 1.13 milyon yoksul hane sayısına 2020 Aralık ayına kadar 250.000, 2021'in ilk çeyreğine kadar ise 200.000 haneyi daha ekleyeceklerini, bu yıl boyunca dolarizasyonun korunmasını mümkün kılacak ve Ekvatorlulara sağlam bir mali sistem kazandıracak 4 milyar doların, 8,3 milyar dolar açığı olan bir ülke için çok önemli olduğunu, 2025 yılında borç / GSYH oranını %57'nin altına indirmek için eksiksiz bir ekonomik planın mevcut bulunduğunu, ülkenin ihtiyaç duyduğu önemli yapısal reform sürecinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

IMF ise söz konusu krediye karşılık yolsuzlukla mücadele yasası çıkarılarak şeffaflığın sağlanmasını, dolarizasyonun korunmasını ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasını talep etmiştir. Özellikle yolsuzlukla mücadele yasasının yıl sonuna kadar çıkarılması gerektiği, böylece kamu bütçesinin korunacağı, özel yatırımların artacağı, istihdam yaratılacağı ve büyüme potansiyelinin sağlacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Ekvator’dan beklenen bir diğer taahhüt, devletin beş alanında faaliyet gösteren kurumların (yasama, yürütme, yargı, seçim ve şeffaflık), yerel yönetimler, kamu üniversiteleri, kamu şirketleri ve sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarının mali verilerini zamanında ve doğru bir şekilde sunmalarıdır. 2019 yılında IMF ile yapılan kredi anlaşması, daha önceki Hükümet zamanında Petroecuador, Sosyal Güvenlik Kurumu Bankası (Biess) ve yerel yönetimlere ait rakamlarla oynandığı gerekçesiyle IMF tarafından iptal edilmişti. Bu nedenle, Hükümet kamu borcu rakamları ve kamu alımları ile ilgili süreçlerde de şeffaf olma konusunda taahhüt vermiştir. Diğer taraftan, dolarizasyonun sürdürülebilmesini teminen Merkez Bankası’nın özerkliğini sağlayacak bir reform yapılması beklenmektedir.  

Bu kapsamda, Başkan Moreno tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan açıklamada, söz konusu kredi ile kamu çalışanlarının maaşlarının ödeneceği, 17.000 devlet tedarikçisine ödemelerin yapılacağı, Çocuk Gelişim Merkezlerine, Sosyal Gelişim Merkezlerine ve diğer sosyal projelere kaynak sağlanacağı, yerel yönetimlere ve belediyelere ödemelerin gerçekleştirileceği, emeklilerin maaşlarının ödeneceği, özel sektöre kredi sağlanacağı ifade edilmiştir. Başkan Moreno, Hükümetin beş amacının olduğunu belirtmiştir: 2022 yılında finans dışı kamu sektöründe %0,6 fazla vermek, 2025 yılına kadar kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranını %57’nin altına düşürmek, Merkez Bankası’nın özerkliğini güçlendirmek ve şeffaflığı sağlamak, yolsuzlukla mücadele yasası çıkarmak, sürdürülebilir sosyal güvenliği sağlamak, vergi sistemini iyileştirmek ve mali hesaplarda şeffaflığı sağlamaktır.